Rädsla och tystnadskultur på Stadsteatern

Stadsteatern
Anställda har känt sig rädda, men bilden är inte samstämmig.
Det visar en extern utredning av arbetsmiljön på Kulturhuset stadsteatern.

En extern utredning visar att det finns en tystnadskultur på Kulturhuset stadsteatern. Det rapporterar Dagens nyheter. Enligt rapporten har vissa anställda känt sig rädda.

Samtidigt är bilden inte samstämmig. Å ena sidan vittnar anställda om en tystnadskultur, å andra sidan menar vissa att ledarskapet har varit ett måste för att leva upp till stadens krav.

Stadsteaterns tidigare vd Benny Fredriksson lämnade sin tjänst 7 december 2017. Den 17 mars tog han sitt liv.

Det finns inga anklagelser om sexuella trakasserier mot den tidigare vd:n Benny Fredriksson. Stockholm stad meddelar i samband med rapporten att Fredriksson ska ha känt till detta.

För att förbättra situationen på stadsteatern föreslår utredningen en översyn av ledningen och att man arbetar med att motverkar den rådande tystnadskulturen.