Rågsved kan få medborgarkontor

Rågsved
Rågsved kan få medborgarkontor.
Stadsdelsförvaltningen ska öppna ett medborgarkontor och stalltipset är att det blir i Rågsved.
– Det är det är ett område där ett medborgarkontor kan göra stor nytta, säger Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Stadsdelsförvaltningen ser just nu över möjligheten att öppna ett medborgarkontor i Rågsved.

– Vi har fått i uppdrag av staden att möta medborgarna där de bor, söder Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Förvaltningen håller på att ta fram ett förslag som ska presenteras för nämnden.

– I många områden i vår stadsdel finns inget behov av ett medborgarkontor. Folk jobbar, talar bra svenska och är väl bekanta med svensk byråkrati. Ett medborgarkontor ska ligga det gör nytta och Rågsved är ett av våra prioriterade områden. Där kan finnas ett stort behov av skuldrådgivning, konsumentvägledare och socialsekreterare. Vi skulle också kunna samarbeta med Rågsved community center, säger Ulf Walther.

Den största utmaningen är nu att hitta en ändamålsenlig lokal. Stadsdelsnämnden kommer att fatta beslut senast i december.