Rågsved ska bli en tryggare plats att bo på

Att satsa på trygghetsskapande åtgärder och medverka i stadsdelens långsiktiga utveckling – det är syftet bakom Rågsveds nybildade Fastighetsägareförening som invigdes i fredags i Folkets hus.

– För oss fastighetsägare är bildandet av en fastighetsägareförening ett sätt att möta upp synpunkter från boende i Rågsved. Många trivs här, men det finns även utmaningar där vi behöver satsa. Det gäller bland annat trygghet och städning, säger föreningens nyvalda ordförande Magdalena Bosson, vd för Familjebostäder, som varit initiativtagare.

Förebilden är bland annat en förening i Järva som bildades 2007 och där man exempelvis har ordnat trygghetsbesiktningar som har lett till att flera fastighetsägare har gjort fysiska förbättringar för att öka tryggheten och säkerheten i och runt sina hus. I Järva har man även fått två väktarbilar på plats i stadsdelarna alla dagar och nätter och man har även organiserat en gemensam hantering av grovavfall för de boende.

Anledningen till att en förening nu bildas i Rågsved är att det under boendedialogen 2010 och 2011 framkom att stadsdelen av många upplevs som otrygg och nerskräpad.

– Genom att samordna resurser tror jag att vi ökar förmågan att åtgärda brister snabbt, säger Magdalena Bosson.

Med från start är Svenska Bostäder, Stockholmshem, Ikano, Micasa, Sisab och Rågsveds fastighets AB. Men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i Rågsved är välkomna att gå med.

Många trivs här, men det finns även utmaningar där vi behöver satsa.magdalena bosson, ordförande