Min lokala hjälte

Rågsved ska få 210 nya lägenheter

210 nya lägenheter, 70 hyresrätter och 140 studentlägenheter ska byggas på båda sidor av Bjursätravägen.

Nästa torsdag klubbar stadsbyggnadsnämnden detaljplanen.

210 nya lägenheter är på gång i Rågsved. Det blir 70 hyresrätter och 140 studentlägenheter.

Jag tror att det är bra både för Stockholm och Rågsved. Det är en möjlighet för boende i Rågsved att byta lägenhet och för folk utifrån att flytta in. Det finns alltid en lokal bostadsmarknad som mår bra av förnyelse. Sedan är Rågsved en stadsdel med social oro och då brukar nyproduktion bidra positivt, men det är inte därför vi bygger där, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd

Merparten av bostäderna blir studentläggenheter. Varför då?

Det finns ett stort behov och vi har satt målen högt när det gäller studentlägenheter. Rågsved har ett bra läge, särskilt för de som pluggar på Södertörn och kan ta bussen direkt dit.

I det första förslaget skulle studentlägenheterna vara i loftgångsbus, men förslaget fick kritik för att det inkräktade för mycket på naturmark. Sedan dess har förslaget omarbetats.

De gick ner i en bäckravin, men nu är husen flyttade upp mot vägen för att skapa ett bra gaturum, säger Roger Mogert.

För att minska påverkan på naturen och öka kontakten med gatan ersattes punkthuset och de två loftgångshusen av två vinkelhus. Mellan husen kommer det att skapas ett litet torg. Det nya förslaget innehåller också 40 färre lägenheter än det tidigare.

Redan 2013 fick familjebostäder markanvisning. Enligt Roger Mogert har allt hittills gått enligt plan och om det inte blir några komplikationer framöver kan husen stå inflyttningsklara i slutet av 2018.

Nästa torsdag antar stadsbyggnadsnämnden planförslaget.