Räkna med kökaos – E18 stängs av

Räkna med köbildning när E18 stängs av.
Räkna med köbildning när E18 stängs av.
Nästa helg kommer E18 att stängas av vid trafikplats Roslags-Näsby natten mellan lördag och söndag i samband med gjutningsarbeten av den nya bron. Trafiken kommer att behöva ledas vilket man räkna med kommer orsaka bilköer.

Nästa helg, 19-21 januari, får man nog räkna med visst kökaos när E 18 stängs av i höjd med Roslags-Näsby trafikplats mellan klockan 18 på lördagen till 10 på söndagen. Orsaken är att Trafikverket kommer att fortsätta gjutningsarbeten av den nya bron som ska gå över trafikplatsen, och trafiken kommer att stängas av och ledas om.

– Just nu arbetar vi hårt för att öka framkomligheten i Täby. Den nya bron är en del av detta arbete och kommer att både minska trängseln för Täbyborna men även öka trafiksäkerheten för bilister, kollektivresenärer, gående och cyklister, säger Johan Algernon, (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Bron byggs av stål och betong och kommer väga ungefär 1000 ton

Leder om trafiken

Man skriver att det finns risk för köbildning på både motorvägen och anslutande vägar. Trafiken kommer redan fredag kväll att vara begränsad och natten mellan lördag och söndag kommer E 18 vara helt avstängd under Centralvägsbron. Man kommer att leda om trafiken via Ytterbyvägen mellan trafikplatserna Roslags-Näsby och Lahäll.

– Bron byggs av stål och betong och kommer väga ungefär 1000 ton. När bron är på anlagd har en viktig strategisk pusselbit adderats för ett bättre trafikflöde i Täby. Det enda som skulle kunna förhindra brogjutningen nu är ett extremt kallt väder, säger Magnus Nissar, projektchef på Täby kommun.

Kommunen hänvisar till Trafikverkets hemsida för den som vill koll på det rådande trafikläget under nästa helg.