Räkna med ökad trängsel i trafiken

Från Roslagstullsrondellen i norr till Tegelbacken i söder.

Nu väntar en rad vägarbeten på Norrmalm som kommer att störa trafikanter och tvinga dem på omvägar.

Stockholm växer så det knakar – och det märks på de många trafikarbeten som på olika sätt ställer till det för trafikanter som vill ta sig fram på Norrmalm.

Om ett par veckor, i mitten av april, startar arbetet med att bygga om rondellen i Roslagstull, som i framtiden också ska kunna ta emot trafik från Norra länkens tunnlar. Arbetet kommer att påverka alla anslutande vägar till rondellen, inklusive Cedersdalsgatan där en körfil kommer att försvinna.

– Det kommer att bli trängre och ta längre tid att ta sig förbi där. Det blir besvärligare. Arbetet kommer att pågå fram till 2013, säger Åse Malm, trafikverkets informationsansvarige för Norra länken.

Ett annat större arbete som påverkar trafiken i city är reparationsarbetet av stadshusbron som delvis ska bytas ut. Under påskhelgen kommer bron att vara helt avstängd när delar av den gamla bron ska lyftas bort och en ny del sätts på plats.

Ett stenkast bort vid Tegelbacken ska cyklisterna få mer plats. Något som under byggtiden betyder mindre utrymme för bilisterna som fram till maj får avstå ett körfält.

Färre körfält får man även räkna med kring Sergels torg från och med hösten när det stora renoveringsarbetet av området drar igång. Ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver.

Att väg- och spårarbetena är många är något som vi får vänja oss vid, enligt Mats Fager på trafikkontoret. När allt fler stockholmare ska ta sig fram genom staden krävs stora investeringar i ny infrastruktur. Samtidigt måste många av de gamla vägarna från 60-talet rustas upp och underhållas.

– Det är så här det kommer att vara framöver. En växande stad blir aldrig färdig. Det vore å andra sidan ett dåligt tecken om alla arbetena stannade av. Det skulle tyda på att ekonomin inte växer. Nu har vi en stad där allt fler vill jobba och bo, säger Mats Fager.

Fakta

Även kollektivtrafiken påverkas

Odenplan: Under året kommer framför allt kollektivtrafikens resenärer att påverkas när hållplatser måste flyttas på grund av arbetena med ned­gångar till den nya pendeltågsstationen.

Spårväg City: Avstängd sträckan Hamngatan-Kungsträdgården perioden mars-maj på grund av ombyggnadsarbeten. Källa: Trafikkontoret