Räkna med skräpigare badplatser i sommar

Nyheter Det kommer att se skräpigare ut i Upplands-Bro i sommar.

Kommunens upphandling för parkskötsel har överklagats vilket har försenat processen med att utse en ny entreprenör. Fram till den 1 oktober finns ingen som ser till att gräsmattor klipps, att papperskorgar töms och att badplatser ses efter.

– Vi kommer att försöka lösa skötseln efter bästa förmåga. Vi hoppas att invånarna har förståelse för att saker kommer att ta längre tid att fixa än vanligt, säger Ida Mattfolk, teknisk chef på kommunen.

Kommunens personal kommer att tvingas prioritera vilka åtgärder som är mest akuta.