Hot om dyr räkning för att röka inomhus

hagalund
Tonen i informationslapparna har dämpats, men hotet om en räkning finns kvar menar en Hagalundsbo som Hem&Hyra pratat med.
Att röka inomhus kan bli en dyr historia.
Rikshem har satt upp lappar om rökförbud i portuppgångar i Hagalund och hotat med dyra räkningar för den som bolmar inne, det skriver Hem&Hyra.

Under vintern fick Rikshem många felanmälningar om röklukt inne i lägenheter i Hagalund. De satte därför upp informationslappar i flera portuppgångar skriver tidningen Hem&Hyra. Budskapet löd:

”Det är högst förbjudet att röka i din lägenhet. Vid utflytt besiktigas varje lägenhet och vi kommer då att uppmärksamma om du rökt i lägenheten eftersom det alltid sätter sig i väggarna. Om det uppmärksammas kommer du som hyresgäst att bli fakturerad för återställning av rökskadad lägenhet. Detta kan bli en dyr kostnad för dig.”

Hyresgäster har reagerat på den hotfulla tonen. En kvinna som Hem&Hyra pratat med menar att många lägenheter redan i dag är slitna och eftersatta och att flera av dem varit rökskadade redan när nuvarande hyresgäster flyttade in.

Rikshem kräva ersättning vid flytt

När Hem&Hyra hör av sig till Rikshem så menar fastighetsbolaget att lappen är missvisande. Efter midsommar bytte de därför ut den till en mildare formulering som lyder:

”I din egen bostad bestämmer du själv hur du vill göra.” ”Om du som hyresgäst rökt inne i din bostad behövs en tvätt och en så kallad patentering. Detta medför en merkostnad för dig.”

Den kvinna som Hem&Hyra pratat med är nöjd med att informationen bytts ut, men menar att hotet om en räkning när man flyttar ut fortfarande finns kvar.

Enligt Rikshem besiktigas alla lägenheter när en hyresgäst flyttar och om lägenheten då är inrökt så patenteras den – vilket den som flyttar ut måste betala för.