Rålambshovsskolans skolväg ska bli säkrare

Rålambshovsskolan ska få en säkrare skolväg.
Rålambshovsskolan ska få en säkrare skolväg.
Övergångsstället vid Rålambshovsskolan är för farligt. Nu smalnas det av och får farthinder.

Skolvägen för barnen på Rålambshovsskolan ska bli säkrare genom att två övergångsställen på Gjörwellsgatan ska smalnas av och också få farthinder. Det framgår av ett tjänsteutlåtande som tas upp för beslut på nästa trafiknämnd den 4 februari.

Förändringen är en del av trafikkontorets säkerhetsarbete där en rad liknande åtgärder görs på övergångsställen runt om i staden. Det är obevakade övergångsställen där gående måste korsa mer än ett körfält i samma riktning som staden riktat in sig på. Övergångställena ska byggas om under året enligt tjänsteutlåtandet.