Rålis ska fräschas upp

Parken behöver fräschas upp tycker stadsdelsförvaltningen. (Obs bilden är en arkivbild)
Parken behöver fräschas upp tycker stadsdelsförvaltningen. (Obs bilden är en arkivbild)
En rejäl uppfräschning av Rålambshovsparken planeras av stadsdelsförvaltningen.

Rålambshovsparken behöver rustas rusta upp. Det tycker stadsdelsförvaltningen som i ett förslag presenterar en rad åtgärder för att göra parken trevligare och mer tillgänglig.

Det som föreslås är bland annat renovering av trappor, förnyelse av markbeläggningen och bättre entréer. Det ska också fixas nya möbler, skyltar och soptunnor och grillplatser.

Även naturen ska få sig en ansiktslyftning i parken, enligt förslaget. Nya träd och fågelholkar är några av åtgärderna.

Det hela ska genomföras etappvis mellan 2016 och 2018 och beslutas formellt på nästa stadsdelsnämndsmöte den 4 februari.