Rålis ska lysa starkare i höstmörkret

Höstmörkret sänker sig över Kungsholmen. En av de dunklare platserna är Rålambshovsparken - som nu får bättre belysning.

– Det är viktigt för trygghetskänslan, säger Arvid Vikman (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Om drygt två veckor går vi från sommartid till vintertid. Då blir det mörkt innan det blir kväll. En av Kungsholmens mörkare platser är Rålambshovsparken och därför satsar nu trafikkontoret på att förbättra belysningen där.

De senaste två åren har belysningen successivt förstärkts och senaste tillskottet är master med strålkastare i området runt amfiteatern, i närheten av träd vid den öppna gräsytan samt vid utegymmet. Masterna kom på plats i våras och under september har strålkastarnas riktning ställts in.

Strålkastarna är starka och lyser vanligtvis med 20 procent av sin kapacitet, vilket enligt trafikkontoret motsvarar vanlig parkbelysning. Det går dock att dra på dem för fullt, om exempelvis polisen behöver belysa parken.

Under året har dessutom alla vanliga lampor i parken bytts ut och under hösten får Smeduddsvägen ny belysning.

Det finns dock delar av parken som fortfarande mer eller mindre vilar i mörker, enligt stadsdelsförvaltningen. Under lilla Västerbron är belysningen svag och det gäller även gångvägen längs Västerbronedfarten. De områdena ska ses över under hösten.

Arvid Vikman (S), ordförande för stadsdelsnämnden, säger att bra belysning är viktig för trygghetskänslan på Kungsholmen.

– Vi vet också att mörker påverkar kvinnors känsla av otrygghet mer än mäns, så det är viktigt med utomhusbelysning även ur den aspekten, säger han.

En del av parken kommer dock att förbli obelyst. Gångvägen närmast Riddarfjärden får inga lampor eftersom det stör utsikten över vattnet, enligt förvaltningen.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) kan förbättrad utomhusbelysning förebygga brott. Det gäller främst i områden där människor också vistas nattetid och på platser där brottsligheten är hög. Det beror bland annat på att synlighet kan fungera avskräckande och på att förbättrad belysning gör att fler rör sig utomhus.

Fakta

Här blir det också ljusare

Spårvägsparken, Fredhäll. Parken byggs om under 2016 och 2017. I väntan på en permanent lösning införs en provisorisk förbättring av belysningen i parken under hösten 2015.

Kristinebergs strandpark. Här är belysningen felriktad. Ska åtgärdas inom kort.

Norr Mälarstrands gårdar. De fem gårdarna mot Norr Mälarstrand rustas upp etappvis och får bland annat ny belysning. Just nu rustas Fågelbärsgården.

Norr Mälarstrands parkstråk. Gångvägen och belysningen ska rustas, men först 2017 och 2018.