Rallarvägens infart blir kvar

Trafikverket kommer­ inte att stänga in­farten till Rallar­vägen, som kommunen tidigare sagt både ja och nej till.

I stället skjuter man på en del av arbetet, i väntan på en rondell.

– Det är jätteskönt! Det hade varit katastrof annars, säger Johan Söderholm som äger fastigheten Rallaren på Rallar­vägen, där flera berörda företagare håller till.

Efter flera turer står det klart att kommunens trixande tycks ha lönat sig – omgörningen av 276:an till fyrfilig väg blir av, men försenas, och företagarna har fått löfte om att vänstersvängen till Rallarvägen blir kvar – tills en rondell kan byggas.

Däremot finns en del ­irritation över hanteringen av ärendet. När kommunen först skulle informera om att Rallarvägen var på väg att stängas hade man inte bjudit in de 14 mest berörda företagen.

Lotta Holmgren, näringslivschef på Österåkers kommun, säger att det berodde på ett misstag. Enligt henne prenumererar kommunen på företagsuppgifter och begärde en lista på alla företag på det aktuella postnumret.

– Sedan visade det sig att det fanns andra företag som hade postadress på annan ort. Därför var det ett fåtal som inte fick inbjudan.

Johan Söderholm är skeptisk.

– Väldigt märkligt. Det går inte att bara missa de här företagen.

Från företagarhåll befarade man att man skulle tappa så mycket som 40–50 procent av omsättningen om vägen stängdes och enligt Johan Söderholm stod 250 jobb på spel. Men nu backar alltså Trafikverket.

– Vi lade ner att göra fler körfält genom Åkersberga. I stället gör vi nu bara två nya busshållplatser på 276:an och bygger om vid Söralidskorset, säger Renée Rosén Berecz, projektledare på Trafikverket.

Vid korsningen 276/Söralidsvägen blir det nu två vänstersvängande körfält från Söralidsvägen i stället för ett.

Trafikverket ska också hjälpa kommunen projektera en ny rondell vid avfarten från 276 till Rallarvägen. Hur den ska bekostas är där­emot ännu oklart.