Rälsen kan flyttas från Landsvägen

Rälsen på Landsvägen kan flyttas i samband med nedgrävningen.
Rälsen på Landsvägen kan flyttas i samband med nedgrävningen.
Louise Henningsson, Hallonbergen: Om folk är nöjda med att ha tvärbanan här borde den vara kvar. Att flytta den låter som onödiga kostnader, borde man inte tänkt på det tidigare? Tvärbanan har inte funnits så länge.
Louise Henningsson, Hallonbergen: Om folk är nöjda med att ha tvärbanan här borde den vara kvar. Att flytta den låter som onödiga kostnader, borde man inte tänkt på det tidigare? Tvärbanan har inte funnits så länge.
Anneli Dahlqvist, Lilla Alby: Vi på den här sidan järnvägen har varit lite "losers", bostäderna är dyrare på andra sidan tillexempel. Så jag tycker tvärbanan ska vara kvar här. Och man flyttar spåren är det väl för våra skattepengar?
Anneli Dahlqvist, Lilla Alby: Vi på den här sidan järnvägen har varit lite "losers", bostäderna är dyrare på andra sidan tillexempel. Så jag tycker tvärbanan ska vara kvar här. Och man flyttar spåren är det väl för våra skattepengar?
Lennart Brunnberg tror det vore stökigt med tvärbana på Sturegatan. "Men ska man se något positivt är det att man flyttar en del folk till den här sidan".
Lennart Brunnberg tror det vore stökigt med tvärbana på Sturegatan. "Men ska man se något positivt är det att man flyttar en del folk till den här sidan".
Tvärbanan genom centrala Sundbyberg har bara rullat i drygt två år.

Nu funderar staden på att flytta spåren från Landsvägen.

– Det är en mycket intressant idé, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M).

Var sjunde minut stannar en spårvagn vid Sundbybergs station. Resenärer väller ut, pling, tåget går vidare. Sedan november 2013 har tågen rullat genom stan.

Men redan nu lyfts frågan att riva upp rälsen på Landsvägen. Orsaken är nedgrävningen av järnvägen, när centrum blir ett anses spåren inte längre ligga rätt.

En idé är att leda upp tvärbanan på Esplanaden och in på Järnvägsgatan. I närheten av nuvarande Åhléns planeras en pendeluppgång från det underjordiska spårsystemet.

– Då skulle rälsen kunna stryka längs uppgångarna, och man kan lätt kliva av spårvagnen och slinka ned och byta till tåg, säger Torbjörn Einarsson, projektledare för nedgrävningen.

Dagens lösning över Ekensbergsbron anses i framtiden onödig. Bron är flyttbar och kan användas i andra trafikprojekt, menar Einarsson.

– När man flyttar ned järnvägen finns inte användning för broarna. Varför ska man ha broar som inte behövs?

Att frigöra yta på Landsvägen möjliggör en smalare gata med bostäder på båda sidor och vid Sundbybergs torg, vilket också lyfts fram som en vinst.

Ett annat förslag är att dra tvärbanan längs Sturegatan.

– Alla är överens att Sturegatan ska värnas, och det här kom upp som en idé från vissa medborgare. Men det känns inte så praktiskt då man kommer ganska långt ifrån pendeluppgångarna, säger Torbjörn Einarsson.

I vår får sundbybergare, företagare och fastighetsägare tycka till om olika alternativ. När Sundbybergsbon Lennart Brunnberg får höra om idén att flytta spåren är första reaktionen:

– Oj, det måste bli dyrt? Det där borde de tänkt på innan de lade rälsen på Landsvägen.

Lennart bor vid Sturegatan och kan se både för- och nackdelar med tvärbanan längs gatan.

– Det skulle ju bli ett himla hallå med tågen utanför fönstret. Ska man se något positivt med idén är det att man flyttar en del folk till den här sidan, det är bra, säger han.

Det var SL som bekostade rälsen på Landsvägen. Vem som tar notan vid en flytt är oklart. Trafikförvaltningen presstjänst hälsar att nytta kontra kostnad ska ses över, och att man inte tagit ställning till något av Sundbybergs förslag.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M) är positiv till en rälsflytt.

– Det är en mycket intressant idé. Att lägga tvärbanan längre upp skulle göra att det blir en bättre trafikknutpunkt. Det skulle också bli större kundunderlag för handlarna runt Sturegatan.

Det låter som slöseri med pengar att flytta räls?

– Vi hade inte kunnat vänta till 2025 med tvärbanan, det var en bra investering. När vi gräver ned järnvägen tillskapas byggrätter som ger Sundbyberg intäkter. Jag tror också att SL kan se att det skapar stora värden. Om de vill att vi ska betala mer den här gången får vi ta ställning till det.

Han påpekar också att en eventuell flytt kan dröja till 2025.

Ska Sundbybergs torg bebyggas?

– Jag tror det kan bli bra. Idag kan torget vara lite ödsligt, det är jättebra om vi får det mer livaktigt. Med planen som finns tillskapas flera nya torg centralt, säger Eriksson.

Oppositionsrådet Jonas Nygren (S), som satt i styret när beslut om tvärbanan togs, anser inte att rälsen på Landsvägen lades i onödan.

– När tvärbanan byggdes visste vi inte att vi skulle få till ett avtal med järnvägen. Nu är läget ett annat och placeringen är inte ultimat, säger han.

En lärdom går dock att dra, anser Jonas Nygren.

– Nästa gång man ska bygga infrastruktur kanske man inte per automatik ska ha tvärbana, utan kanske bussar som är lättare att flytta.