Sänkt skatt 2020 – nu sätts ramarna för stadens budget nästa år

Lidingö stadshus. Lidingö. stadshus. politik
Nu börjar arbetet med att ta fram budget för 2020.
Fokus ligger på skattesänkning och förberedelse för lågkonjunktur när den politiska majoriteten nu lämnat förslag till budgetramar för nästa år. Men oppositionen är inte imponerad.
– Visionen om Hälsans ö har byts till segregationens ö, säger Patrik Sandström (MP).

Det så kallade budgetdirektivet är den ram eller inriktning som varje nämnd på Lidingö har att förhålla sig till när de gör sina budgetar inför nästa år.

På måndagen presenterade den politiska majoriteten på Lidingö, M, KD, LP och L, sitt förslag till budgetdirektiv. Här ligger fokus på att säkra ekonomin inför en kommande lågkonjunktur genom effektivitet, ett tydligt fokus på kärnområden som skolan – och en skattesänkning.

Lidingö Stads nya politiska styre Amelie Tarschys Ingre (L), Daniel Källenfors (M) och Birgitta Sköld (Lidingöpartiet)

 Amelie Tarschys Ingre (L), Daniel Källenfors (M) och Birgitta Sköld (Lidingöpartiet) står bakom förslaget till budgetdirektiv med plats för en skattesänkning. Foto: Anna Z Ek

– Ett tydligare fokus och större effektivitet möjliggör att skatten sänks med 30 öre, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) i ett pressmeddelande.

Fler barn behöver förskoleplats

I förslaget ligger effektiviseringar i kommunens verksamheter på 26 miljoner kronor. Man vill också ge 40 miljoner kronor för möta de de ökande volymerna inom förskolan, skolan och äldreomsorgen, då både barnen och de äldre på ön blir fler.

Nytt trygghetsboende

Inom omsorgs- och social nämnden betonas vikten av att få människor i arbete. Ett bostadsprojekt för äldre stegar vidare.

– Planerna på ett nytt trygghetsboende på Lidingö ska konkretiseras allt mer under 2020, säger Birgitta Sköld (LP), kommunalråd och ordförande för Omsorgs- och socialnämnden.

Byggplaner på Hersby pausas

Inom skolan satsar man på trygghet. Det kommer också att behöva skapas fler förskoleplatser, i förslaget nämns Islinge och Dalénum.

Planerna på att bygga ut Hersby gymnasium pausas, eftersom friskolor visar intresse att etablera sig.

Snabb klottersanering

Majoriteten vill också satsa på trygghet, eftersom de ser att människor känner sig otrygga. Snabba insatser för att ta bort klotter och åtgärda skadegörelse och att ansa ovårdad växtlighet betonas.

–  Vi ser även att kameraövervakning och fler väktare kan bli aktuellt vid behov, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande för Teknik och fastighetsnämnden.

Redan beslutade projekt som upprustningen av Lidingövallen och bygget av en ny simhall, nämns också i budgetdirektivet.

Saknar hållbarhet

Men oppositionen är inte imponerad av förslaget som de menar saknar ett hälso- och hållbarhetsperspektiv.

– Återigen stoppar majoriteten huvudet i sanden när det gäller en bredare hållbarhet. Visionen om Hälsans ö har byts till segregationens ö. Vi kan inte se Lidingö och staden som isolerade öar. Vi måste planera för att vara en del av en hållbar region och värld. Då räcker det inte med att ha som mål att minska på stadens utgifter och sänka skatten, säger Patrik Sandström, oppositionsråd (MP).

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd. Foto:Orlando G Boström

Budget klubbas i november

Nu fortsätter förvaltningarnas arbete med att ta fram budgetar för nästa år. Förslagen ska vara klara i höst. En budget för hela staden ska antas av kommunfullmäktige i november.