LÄS ÄVEN
Sex unga inblandade i knivrån vid Kottla – alla är under 15 år