(S) om ranking: ”Den är väldigt politiserad”

Svenskt näringsliv släpper varje år en företagsranking.
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat har fått kritik under veckan.
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat har en politisk agenda.
Det menade flera debattörer i veckan - och de får medhåll av Socialdemokraterna i Sollentuna.
– Den är väldigt politiserad, säger Joakim Jonsson (S).

I början av veckan berättade Mitt i att Sollentuna kommun åter igen rankats högt i Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat.

Rankingen har debatterats flitigt under veckan och fått kritik från flera olika håll.

En av de som tagit till orda är den (S)-märkta debattören Björn Fridén.

– Min kritik handlar om att man inte hanterar det som en partsinlaga från en intresseorganisation utan mer som någon form av objektiv expertgrupp. Jag tycker att det faller bort att det är en organisation som försöker driva sina medlemmars intressen, säger han till Mitt i.

Tre entreprenörer, bland annat  inom IT-sektorn, skrev i en debattartikel i HD-Sydsvenskan: ”Svenskt Näringsliv har tyvärr packat in en politisk agenda i den här typen av undersökningar under en längre tid och samtidigt sagt sig företräda det privata näringslivet – vem har givit dem detta mandat? Inte vi”.

Joakim Jonsson (S), ledamot stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna, stämmer in i kritiken.

– Den är väldigt politiserad och gynnar Sollentuna som har låg kommunalskatt och många privata vårdgivare, något som inte nödvändigtvis är viktigt för företagsklimatet, säger han.

Anser du att rankingen ger en bild av att förutsättningarna för företagare i Sollentuna är bättre än vad de egentligen är?

– Det är svårt att säga. Att jag är kritisk mot undersökningen betyder inte att jag inte tycker att Sollentuna är en bra plats för att driva företag. Det är det, och det är viktigt att det är så. Men det finns en risk att man missar andra aspekter som är viktiga för företagare när man lägger ett stort fokus på att bli nummer ett i den här rankingen, säger Joakim Jonsson.

”Det finns en risk att man missar andra aspekter som är viktiga för företagare”

Joakim Jonsson (S)

Vilka aspekter tänker du på då?

– Tillgången till bostäder är väldigt viktig för att kunna rekrytera personal, för att ta ett exempel, säger Joakim Jonsson.

På Svenskt Näringsliv tillbakavisar påståendet om en politisk agenda.

– Vi har en mycket tydlig agenda med vårt arbete. Det vi vill sätta fokus på är betydelsen av ett bra lokalt företagsklimat. Det gör vi genom den här undersökningen och dialoger och möten med samtliga kommuner i Sverige. Vi vill ju peka på de goda exemplen som finns ute i landet och inspirera andra kommuner. Bland de goda exemplen finns det kommuner med helt varierade styren, alltifrån alliansstyrda partier till S-styrda, säger Christer Östlund på Svenskt näringsliv till Mitt i. 

”Det skapar jobb och tillväxt och därigenom skatteintäkter. Det är därför vi pratar mycket om det här”

Henrik Thunes (M)

Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen i Sollentuna, tar kritiken med ro.

– Jag välkomnar alla undersökningar där vi kan mäta oss med andra jämförbara kommuner, särskilt i Stockholmsregionen. Men det är viktigt att komma ihåg att det huvudsakliga målet inte är att stå överst på pallen – syftet med att ha ett företagsvänligt klimat lokalt är att det ska vara attraktivt att etablera sig här. Det skapar jobb och tillväxt och därigenom skatteintäkter. Det är därför vi pratar mycket om det här, säger Henrik Thunes.