Rapport: Bostadsbrist sätter stopp för idrott

Elias och Garip Gunes kickar boll i Rinkeby. De vill ha fler planer för spontanfotboll.
Elias och Garip Gunes kickar boll i Rinkeby. De vill ha fler planer för spontanfotboll.
I bostadsbristens tid har unga hamnat i kläm. När nya bostäder byggts har man ofta ”glömt” att göra plats för idrott. Värst är det i Stockholm visar en rapport.

Hälften av landets kommuner upplever att föreningar tvingas tacka nej till barn som vill idrotta, på grund av brist anläggningar. Det visar en enkät som Riksidrottsförbundet har gjort.

51 procent av kommunerna svarar också att de upplever att träningarnas och tävlingarnas kvalitet hämmas av bristen på idrottsanläggningar och idrottsytor.

Värst i Stockholm

I Stockholm är problemet störst.

– Det är alarmerande, särskilt eftersom svenska barn tillhör de mest stillasittande i hela Norden, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

– Just nu bygger man bara bort bostadsbristen och politikerna hinner inte tänka på spontanytor för sport.

Nya anläggningar

Eriksson och Riksidrottsförbundet menar att de nya bostäderna inte kompletteras av tillräckligt många nya idrottsanläggningar.

– Vi vill att ordet ”idrott” ska in i plan- och bygglagen, så att kommunerna tvingas ta med det i stadsplaneringen.

Idrottsnämndens ordförande Alexander Lindholm (S) är medveten om problemen.

Idrottsmiljard

– Vi ser en brist på spontanidrottsytor, men också idrottsytor generellt, som beror på att man inte investerat tillräckligt under en lång tid för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Därför anslog vi en extra idrottsmiljard.

Vad gör ni för spontan-idrotten?

– Vi planerar för så kallade multisportanläggningar som ett komplement till de traditionella bollplanerna. De kräver mindre yta och kan nyttjas för flera bollsporter inklusive fotboll. I den nya översiktsplanen, som sträcker sig till 2040, planeras idrottsområden in redan från början.