Ny rapport: ”Skärgården för dåligt skyddad”

Stockholms skärgård är illa ute, visar ny rapport.
Stockholms skärgård är illa ute, visar ny rapport.
Ökad byggtakt, sjöfart och turism är farlig för det marina livet i Stockholms skärgård. Det visar en ny rapport från Världsnaturfonden WWF, som nu kräver flera åtgärder för bättring.

Stockholms skärgård med sina 30 000 öar är världsunik och erbjuder chans till såväl friluftsliv som rekreation och sjöfart. Men exploateringen har sitt pris.
– Det totala trycket överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av, säger Tom Arnbom, havsexpert på WWF.

 Det totala trycket överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av

En ny rapport från Världsnaturfonden slår bland annat fast att strand- och naturskyddet måste stärkas för att bevara skärgården långsiktigt.

”Alla är vi beroende av havet”

Ett exempel där strandskyddet, enligt rapporten, är viktigt är i Värmdö kommun där tusentals bostäder byggs. Många av dem nära de grunda havsvikarna, där många fiskar förökar sig. Och försvinner arterna skapas obalanser som kan leda till ökad övergödning.

  Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer, ekosystemtjänster och naturresurser vi alla är beroende av, säger Tom Arnbom.

Rapporten menar dessutom att kommuner måste planera bättre för att skydda vattnet, bland annat genom att bättre rena avloppsvatten.

Trycket på skärgården ökar

Rapporten menar samtidigt att byggandet av bostäder inte det enda problemet. Stora delar av Stockholms skärgård är redan klassad som högexploaterad och trycket på Stockholms ekosystem blir allt högre i takt med mer vindenergi, sjöfart, militär aktivitet, bryggor, turism och fiske.

  Självklart har vi ett ansvar att förvalta denna fantastiska skatt bättre så att skärgården också finns kvar för framtida generationer, säger Tom Arnbom.