Rapport: Bråk och problem på Malmsjö skola

Malmsjö skola har allvarliga brister att jobba med enligt Skolinspektionen.
Malmsjö skola har allvarliga brister att jobba med enligt Skolinspektionen.
Slagsmål, ostrukturerad undervisning och elever med behov som riskerar att bli utan stöd.
Skolinspektionen kritiserar Malmsjö skola i en ny rapport.
– Det har inte sett bra ut under hösten, men nu hoppas jag på ändring, säger Vårstabon Stina Lundgren som är både mamma och politiker.

Skolinspektionens nya rapport i februari är en uppföljning på kritik som skolan fick förra vårterminen. Efter att ha tagit del av skolans åtgärdsplan och efter att ha intervjuat både elever, lärare och skolledning i november har skolinspektionen konstaterat att det i november fortfarande var allvarliga problem på skolan. Skolinspektionen har också varit med på lektioner.

– Det är omfattande kritik. Och de är skyldiga att åtgärda detta och redovisa senast i maj. Då följer vi upp, säger Mårten Pettersson på Skolinspektionen.

Slagsmål på raster och lektion

Av nio punkter med krav på bättring godkänner Skolinspektionen bara Botkyrka kommun för att ha åtgärdat bristerna under en punkt. Inspektionen vittnar fortfarande istället om bland annat ostrukturerad undervisning, slagsmål mellan elever både på raster och under lektion, brister i studieron, och att elever som behöver särskilt stöd riskerar att inte få detta.

– Den här hösten har inte alls varit bra. Eleverna har förlorat en massa kunskap, säger Vårstabon Stina Lundgren (M) som är förälder till en elev på skolan men också andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Förälder: ”Går åt till konflikter”

Stina Lundgren.

Mari Önnevall är en annan förälder som är kritisk.

– Fokus i skolan blir inte på att lära sig utan mycket tid går åt till konflikter, säger hon.

Fortfarande ingen fast rektor

Malmsjö skola har haft en tillförordnad rektor under både vårterminen och höstterminen. Ännu är ingen ny rektor tillsatt utan skolan har en ny tillförordnad rektor från och med vårterminen. Här är dock den nya moderatledaren Stina Lundgren förhoppningsfull.

– Det känns som att man är på god väg nu. Utbildningsförvaltningen går till botten med problemen. Rektorsgruppen har blivit förstärkt och hittar man bara rätt rektor för skolan så tror jag att detta kommer att lösa mycket av problemen, säger Stina Lundgren.

Böter kan komma senare

Skolan har ett föreläggande om att åtgärda bristerna, men man hotas ännu inte av böter (vite), vilket varit fallet med både Björkhaga skola och Storvretsskolan vilket Mitt i Botkyrka/Salem tidigare berättat om.

– Det är åtgärder vi kan komma att vidta senare, säger Mårten Pettersson på Skolinspektionen.

Gillar Malmsjö skola

Birgitta Zelezny Ulvered som är biträdande grundskolechef i Botkyrka kommun säger att det finns många olika bilder av hur det fungerar på skolan.

– Det finns också de som tycker att det här är en bra skola, säger hon.

”Jobbar intensivt”

Enligt Birgitta Zelezny Ulvered jobbar skola och kommun intensivt med att få bukt med problemen som finns på skolan.

– Skolan jobbar nu intensivt på alla plan.

När ska det bli bra?

– Allteftersom så kommer det att märkas. Rektorn förväntar sig att en del förbättringar kommer att synas snabbt. Det gäller till exempel tryggheten och studieron. Det viktigaste är förbättringar kring eleverna och deras vardag. Andra saker kan få ta lite längre tid, såsom utveckling kring skolans dokumentationsrutiner, säger hon.