Rapporterade tio björnar i skogen

HANINGE På rapportsidan för länsstyrelsen i Stockholm kan allmänheten tipsa om var det finns rovdjur. Vissa tips sticker ut – ibland väldigt mycket – speciellt detta bara några dagar in på nya året.

Enligt observatören ska denne den 2 januari vid 14.30-tiden på efter­middagen ha sett hela sex björnungar och fyra björnar i ett skogsområde i Haninge. Svaret från länsstyrelsen blev kort och gott: ”Kan ej vara björn, björnar är inte flocklevande”.