Ras av p-garage måste utredas

Flemingsberg I slutet av juni rasade två garageplan samman vid Karolinska universitetstsjukjhuset i Flemingsberg. Räddningstjänsten konstaterade med värmekameror att inga människor hade hamnat i rasmassorna.

Nu kräver Arbetsmiljöverket dock att arbetsgivaren utför åtgärder om brister i säkerheten vid platsen. Senast den 29 augusti måste man svara.