ANNONS

Trots rasande politiker – beslutet att dra in buss 233 står fast

Buss 233 läggs ner
Buss 233 läggs ner, trots protester.
Beslutet att dra in buss 233 från Rudboda till Larsberg har fått Lidingös politiker att rasa.
I ett gemensamt upprop krävde toppnamnen från alla partier i fullmäktige att regionen skulle dra tillbaka sina planer – men nedläggningen står fast.
ANNONS

”Busslinje 233 är den enda tvärförbindelse som binder ihop de nordöstra delarna av Lidingö med de södra delarna, en sträckning som annars saknar alternativa resvägar med rimliga restider. På sträckan ligger flera skolor, idrottsanläggningar, matbutiker samt S:ta Annagården där en omfattande barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.”

Så skrev nio kommunalråd och gruppledare i Mitt i Lidingö för en dryg vecka sedan, med anledning av att buss 233 dras in när SL kommer med sin nya turlista 15 december.

För få åker med 233:an

Trafikförvaltningen på Region Stockholm konstaterar när de redovisar Lidingös remissvar på ändringarna i turlistan att man från staden är ”mycket kritiska” till beslutet.

Region Stockholm menar att för få åker med busslinjen, något som Lidingöpolitikerna menar beror på att turtätheten på linjen försämrats gradvis sedan 2015.

Trots kritiken och argumenten står regionen fast vid sitt beslut:

”Trafikförvaltningen noterar Lidingö stads synpunkter, men kommer att genomföra förändringen i december 2019, i enlighet med det förslag som tidigare presenterats”, skriver man i sin slutrapport.

Fakta

Så ändras busstrafiken på Lidingö 15 december

Linje 206 Ropsten – Gångsätra gård Linjen får ändrad linjesträckning och förlängs till Larsberg istället för att gå till hållplats Gångsätra gård på Lerbovägen. Gångsätra gård trafikeras istället av linjerna 238, 923 och 921.

Linje 221 Ropsten – Högsätra Linje 221 får delvis ändrad linjesträckning under dygnet. Under de tider som linje 206 trafikerar Larsberg startar linje 221 i Larsberg i stället för Högsätra och trafikerar därmed ej Högsätra. Utanför dessa tider trafikerar linje 221 som vanligt Larsberg- Högsätra.

Linje 233 Larsberg – Rudboda Med anledning av lågt resande och dålig resandeutveckling så avvecklas linje 233 med hänvisning till befintliga linjer samt tillkommande byte i Lidingö centrum. I samband med en nedläggning av linje 233 ses möjligheten att underlätta byte och passning mellan befintliga linjer vid Lidingö centrum över.

Linje 238 Näset – Högsätra Linjen får ny linjesträckning och går via Lerbovägen i och med att Mjölksurrevägen öppnat för trafik.

Linje 921 Servicehuset Tor – Käppala Linjen får ny linjesträckning och går via Lerbovägen i och med att Mjölksurrevägen öppnat för trafik.

Linje 923 Högsätra – Servicehuset Tor Linjen får ny linjesträckning och går via Lerbovägen i och med att Mjölksurrevägen öppnat för trafik.

Källa: Region Stockholm