Rasar över stängd skola

Eleverna Maurizio Amico, Muharrem Atak och Hasan Kursum är oroliga efter att Praktiska Tumba lagt ner. ”Vart ska vi ta vägen nu”, undrar de.
Eleverna Maurizio Amico, Muharrem Atak och Hasan Kursum är oroliga efter att Praktiska Tumba lagt ner. ”Vart ska vi ta vägen nu”, undrar de.
Flera brister på Praktiska Tumba gör att Skolinspektionen stänger skolan med omedelbar verkan. Beslutet upprör både personal och elever.

– Det är för jävligt, jag hade bara en termin kvar, säger Maurizio Amico, 18.

Dagen efter beslutet är stämningen i korridorerna uppretad. Eleverna ska ge sig iväg för att demonstrera mot beslutet vid Skolinspektionens huvudkontor.

– Det skär i hjärtat. Vi var ju med och startade skolan, säger Demet Kan som går tredje året på vård- och omsorgsprogrammet.

– Jag ville ta studenten i år, nu får jag söka andra skolor. Men jag pallar inte att gå om. Jag förstår inte varför de stänger skolan nu när allt börjar förändras här, säger Maurizio Amico som går VVS-programmet.

Innan sommaren kom Skolinspektionen med svidande kritik av läget på Praktiska Tumba. Verkstaden – nödvändig för skolans praktiska program inom bygg, VVS och el – fick inte användas. Det fanns elever i trean som aldrig haft praktik och det var bråkigt och stökigt.

Elever som behövde stöd, vilket är en relativt stor andel på skolan, fick inte alls den hjälp de kunde kräva. Rektorn hade bytts ut fyra gånger sedan starten 2011.

– Vi satt ner med huvudmannen, Praktiska Sverige AB, och berättade att det här är allvarligt. Vi gjorde väldigt klart att problemen måste rättas till snabbt, säger Thomas Nilsson, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Elever och personal håller med om att det inte varit bra, men de som Lokaltidningen Mitt i pratar med tycker att skolan är på väg åt rätt håll. Verkstaden fungerar, skolsköterska och kurator finns oftare på plats och stämningen på skolan är mycket lugnare nu. Men det räcker inte, menar Skolinspektionen. Fortfarande är bristerna för stora.

– Verkstaden blev klar först efter hot om vite och även om vissa säger att stämningen är bättre måste alla elever uppleva trygghet. Vi har utsagor som pekar på att det inte är så, säger Thomas Nilsson.

Johan Segerfeldt, rektor på Praktiska Tumba, tycker att skolan fått alldeles för lite tid på sig att komma till rätta med problemen.

– Vi har gjort massor på kort tid men kritiken kom precis innan sommaren så i princip har vi haft en månad på oss att åtgärda allt. Vi skulle ha gjort ännu mer om vi fått chansen.

På skolan har man fokuserat främst på akuta insatser, som att få i gång verkstaden. Enligt Johan Segerfeldt har man påbörjat arbetet med värdegrunder, attityder och kvalitet.

– Men det tar tid. Det klarar man inte på en månad.

Skolinspektionen menar dock att den här typen av arbete skulle ha gjorts av moderbolaget för länge sedan. Kort om tid är ingen ursäkt, menar Thomas Nilsson.

– Allt det som vi pekar på ska finnas på plats från dag ett. Vill man åtgärda bristerna får man tillsätta de resurser som krävs för att hinna i tid.

Beslutet ska nu överklagas av Praktiska Sverige AB. Eleverna erbjuds plats i någon av de övriga 36 Praktiska-skolorna i landet, annars får de söka sig till andra friskolor eller till kommunala skolor.

Fakta

Elever kränks och saknar studiero

Kränkningar och bristande studiero är en av de allvarligaste bristerna som finns på skolan, enligt Skolinspektionen.

Andra brister är att en del elever fortfarande inte får det stöd de behöver, att 9 av 13 lärare saknar högskoleutbildning och att man inte systematiskt följer upp elevernas kunskaper.