”Rasism får inte förekomma här”

Anders Boman har blivit anmäld av Sverigedemokraterna(SD) för att ha hindrat dem från att dela ut information på skolan.Foto: Anna Z Ek
Anders Boman har blivit anmäld av Sverigedemokraterna(SD) för att ha hindrat dem från att dela ut information på skolan.Foto: Anna Z Ek
Gymnasiechefen Anders Boman slängde ut en grupp oanmälda Sverigedemokrater som ville dela ut information på Rudbecksskolan.

Nu kan händelsen få ett rättsligt efterspel då partiet polisanmält händelsen.

Anders Sundholm, ordförande i Sverigedemokraternas lokalavdelning i Sollentuna, anmälde i dagarna Anders Boman, chef för Rudbecks gymnasium, till polisen. Enligt anmälan ska gymnasiechefen ha hindrat partiet från att dela ut information i samband med senaste valet 2010. Anders Sundholm anser att Boman gjort sig skyldig till otillbörligt verkande vid röstning, ett brott som kan ge upp till sex månaders fängelse.

– Vi försökte kontakta rektorn vid flera tillfällen i god tid innan valet, men blev ignorerade. Några dagar innan valet blev situationen akut och då gick ett antal representanter för partiet till skolan för att dela information, men blev bortkörda, säger han.

Under den period som Sverigedemokraterna försökte få tillträde till skolan ska flera andra partier ha varit på plats, hävdar Anders Sundholm.

– Jag tycker att alla partier ska behandlas likadant, och det var också anledningen till att jag nu anmälde händelsen. Jag vill ha svar svart på vitt hur man får agera. Gymnasiechefens agerande kan ha lett till att partiet förlorade röster i valet menar Anders Sundholm.

– Han påverkade valresultatet. Vi hade ett starkt stöd på skolan, det visade inte minst resultatet i skolvalet där vi fick över tio procent av rösterna. Lokalavdelningen hade också redan tidigt bestämt oss för att ett besök på skolan var högsta prioritet. Men vi blev stoppade av skolledningen som helt uppenbart inte ville ha oss där, säger han.

Rudbeck gymnasiums chef Anders Boman medger att han körde bort Sverigedemokraterna från skolan.

– De infann sig och delade ut information utan att först ha kommit överens med mig om det, säger han.

Sverigedemokraternas beskrivning om kontakten dessförinnan håller han inte med om.

– Jag fick ett antal samtal från Sverigedemokraterna innan valet, men det var aldrig så att vi satte oss ner för att diskutera en möjlighet att komma hit till skolan.

SD hävdar att andra partier fick komma till skolan, stämmer det?

– Ja. Men om vi ska få besök från till exempel Sverigedemokraterna så jag vill få möjlighet att sätta mig ner och gå igenom informationen. Det var inte mer än cirka tio år sedan som Sverigedemokraterna var emot utomnordisk adoption, en åsikt som i mina ögon har rasistiska undertoner och rasism får inte förekomma här. Jag måste också försäkra mig om att den information som sprids i skolan är laglig, att brott som hets mot folkgrupp eller förtal inte förekommer. Jag vet inte vems fel det var att vi aldrig sågs, men det blev aldrig av, säger Anders Boman.

Det faktum att partiet tidigare i år var på plats i skolan och delade ut information tycker han talar för att han gjort rätt.

– Det är en demokratifråga för mig att alla riksdagspartier får komma hit och synas i korridorerna. Men de måste förstå att det här inte är en allmän plats – man kan inte bara komma och gå här hur som helst. Samma regler gäller för alla. Om man vill komma hit så måste man stämma av med mig, säger Anders Boman.

Polisen har skickat ärendet vidare till Justitiekanslern (JK) som tidigare avgjort flera delvis liknande fall. JK har tidigare gett skolor som slängt ut vissa partier stöd när det uppstått ordningsproblem – oavsett om partiet har fått tillstånd eller inte. Ordningshänsyn får dock inte användas som svepskäl för att utestänga ett parti på grund av dess åsikter.

Tillstånd krävs, men skolledningen får inte på förhand neka ett parti.

– Huvudregeln är att alla politiska partier ska få komma till skolan. Hindrande åtgärder får bara vidtas om det uppstår ordningsproblem och portar man någon så ska man porta alla, säger Judit Farago Gontier, jurist vid JK.