Rasistiska flygblad spreds på gymnasieskola

Skolledningen tar avstånd från flygbladen som idag spreds på skolan.
Skolledningen tar avstånd från flygbladen som idag spreds på skolan.
Rasistiska flygblad spreds under tisdagen på Kungsholmens gymnasium, något som Vårt Kungsholmen var först med att skriva om.
På flygbladet syntes skolans logga. Händelsen är nu polisanmäld.

Skolan går på sin hemsida ut och tar avstånd från de åsikter som spreds i flygbladet. Även skolans elevkår har på sin Facebook-sida tagit avstånd från flygbladet.

Elevkåren skriver på Facebook att skolans styrka ligger i att det finns människor från olika delar av världen på skolan.

Flygbladen ska ha delats ut till elevernas skåp på skolan. I informationen fanns en hänvisning till en hemsida med samma budskap. På flygbladet fanns skolans logga tryckt.

Skolledning meddelar att man polisanmält händelsen.