Organisation fick fel namn i tidningsnotiser

Förtydligande I Lokaltidningen Mitt i den 11 juni blandade vi ihop namnet på två intresseorganisationer. I ena fallet berättade vi att Kommunförbundet Stockholms län (KSL) vill införa gemensam vuxenutbildningsregion i länet. På ett ställe kallade vi KSL för något annat. Den andra notisen handlade om överflyttning av hemsjukvården. Även där är KSL en av parterna som förhandlat, och inget annat.