Råsunda kan få nytt apotek

När kvarteret Bollen invid Råsunda torg byggs om bör man prioritera att ett apotek öppnar i huset. Det föreslår (S) i en motion som väntas få bifall i kommunstyrelsen.

Råsunda måste bli en mer levande stadsdel med lokal service – det föreslår socialdemokraterna Stig Malm och Kalle Sönnergren i en motion.

När kvarteret Lagern bebyggs, det vill säga gamla Råsundatomten, och kvarteret Bollen delvis byggs om, tillkommer ett stort antal bostäder i området, vilket ökar trycket på lokal service.

”I området kommer det att finnas två boende för äldre samt en vårdcentral. Vi skulle gärna se att kommunen stimulerar tillkomsten av ett apotek”, skriver de.

Stadsledningsförvaltningen nappar på idén, men menar att stadens handlingsutrymme är begränsat. Däremot föreslår man att kommunala bostadsstiftelsen Signalisten ska uppmanas att verka för att få ett apotek i anslutning till vårdcentralen. Det är Signalisten som äger och bygger om kvarteret Bollen.

I annat fall bör man undersöka andra alternativ i Råsunda, där Signalisten äger lokaler eller butiker, enligt svaret från stadsledningsförvaltningen.