ANNONS

Råsunda modellen för Solnas framtid

Pehr Granfalk framför polisstationen vid Råsundavägen som ska rivas för ett nytt kvarter. ”Vi bygger bort torget och sluter kvarteret”, säger han.
Pehr Granfalk framför polisstationen vid Råsundavägen som ska rivas för ett nytt kvarter. ”Vi bygger bort torget och sluter kvarteret”, säger han.
Två tomter med samma exploateringsgrad men olika kvartersform och hushöjd. Den vänstra bilden visar hur stora delar av Solna ser ut i dag. Den högra ska vara vägledande när Solna växer.
Två tomter med samma exploateringsgrad men olika kvartersform och hushöjd. Den vänstra bilden visar hur stora delar av Solna ser ut i dag. Den högra ska vara vägledande när Solna växer.
Tätare, tryggare, snyggare. Så ska Solna planeras och byggas i framtiden, menar kommunalrådet Pehr Granfalk (M).

Just nu arbetar han fram en punktlista som byggherrar och arkitekter ska ha som stöd när nybyggen planeras.
ANNONS

Solna växer så att det knakar och befolkningen ökar i rasande takt. I framtiden bör Solna mer ha karaktär av tät, trygg, trevlig och levande småstad än förort, menar Pehr Granfalk.

Han har därför utarbetat en lista med sex punkter som byggherrar och arkitekter ska ha som stöd när nya projekt planeras.

– Med den här listan vill vi säga: ”när ni ritar, titta på de här punkterna”, förklarar han.

De sex punkter som ska styra framtidens utbyggnad av Solna är:

1. Bygg tät stad i kvartersstruktur. Det ger högre förutsättningar för stadsliv än glest placerade hus.

2. Koppla ihop det nya med omgivande stadsdelar. Långa stråk med folkströmmar är att föredra framför avklippta gator och återvändsgränder.

3. Transparenta bottenvåningar bidrar till ett levande gaturum och en ökad upplevd social trygghet i gaturummet.

4. Blandade verksamheter som bidrar till liv dygnet runt.

5. Tydliga gränser mellan offentlig och privat mark. Undvik förgårdsmark och ”hus i park”.

ANNONS

6. Inspireras av arkitekturen i det gamla Solna, som Råsunda och gamla Hagalund. På platser där det passar in bör man bygga i så kallad nyklassicistisk stil, för att bygga vidare på stadskänslan.

Enligt Pehr Granfalk är punkt 1 och 6 de viktigaste, och de som efterfrågas mest av Solnaborna.

– Folk hör av sig och säger att de vill att vi bygger stad. Nu är det dags att läka ihop Solna och ge mer puls och liv i stadsrummet.

Vad tror du arkitekterna tycker om planen?

– Vanliga människor och arkitekter har olika smak. Arkitekter vill rita det senaste nya och skapa årsringar. Jag säger, låt medborgarna vara med och bestämma hur det ska se ut, säger Pehr Granfalk.

Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges arkitekter, menar att det är en vanlig missuppfattning att arkitekterna själva bestämmer hur hus ska se ut.

– En arkitekt ritar på uppdrag av en byggherre. Ofta ska allting vara rakt, ha fyra hörn och putsfasad. Det billigaste.

Att politiker har åsikter om arkitektur är inget fel, menar han, men om politiken detaljstyr så inskränker man på arkitektkompetensen.

Vad tycker du om idén att bygga nya hus som liknar de i Råsunda?

– Att bygga vidare på de kvaliteter som finns är inte konstigt. Men det är sällan en bra idé att bygga en byggnad som ska se 100 år gammal ut. Det blir inte bra, du har inte samma teknik och kvaliteter och du har inte samma budget, säger han.

Oppositionsrådet Arne Öberg (S) sympatiserar med idén att bygga en tät stad, men han har svårt att se att det skulle fungera i hela Solna med dess skiftande bebyggelse, förklarar han.

– Solna ser ju inte likadant ut, jag tycker man ska bygga vidare på varje stadsdels karaktär. Sedan vet man ju aldrig vad vi bygger för typ av stad om 20 år, säger han.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Solna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.