ANNONS

Ratade hus gör comeback

Peabs vinnande förslag består av fyra huskroppar. Två av dem är rundade för att matcha Runda huset.Illustration: Arkitekter Engstrand och Speek AB
Peabs vinnande förslag består av fyra huskroppar. Två av dem är rundade för att matcha Runda huset.Illustration: Arkitekter Engstrand och Speek AB
Ett bråk om arkitektur har brutit ut. Allianspartiernas ja till Peabs hus på Kvarnbergsterrassen får oppositionen att gå i taket.

– Husen lever inte upp till kraven, säger Lars Bryntesson (S).
ANNONS

Att husen på Kvarnbergsterrassen skulle bli något speciellt finns det politiskt beslut på. I dokumentet ”Fördjupad viljeinriktning för planeringen av centrala Gustavsberg” kan man läsa att ”…här ska något extraordinärt skapas gestaltningsmässigt, något som är busigt och kaxigt och som sticker ut.”

Politiker och tjänstemän har åkt på så kallade inspirationsresor till Köpenhamn, Amsterdam och en rad svenska städer. Tillsammans har resorna kostat skattebetalarna omkring 400 000 kronor, visar en granskning som Lokaltidningen Mitt i har gjort.

För att få in spännande idéer arrangerade ledningsgruppen för centrala Gustavsberg en markanvisningstävling, men bara tre förslag kom in. I december meddelade en enig politikergrupp i det så kallade Gustavsbergsutskottet att inget av dem dög. En anbudsgivare gav för lågt pris på marken och två höll inte måttet.

Men för två veckor sedan, när kommunstyrelsen skulle fatta beslut i frågan, var plötsligt ett av de förslag som tidigare klassats som odugligt helt okej.

När Lokaltidningen Mitt i ringer upp Gustavbergsutskottets ordförande Peter Frej (M) för att få en förklaring, säger han att han kände sig ambivalent när utskottet sammanträdde. Det förslag som egentligen var utskottets favorit hade tidigare ändrat sitt bud på marken till ett lägre pris som politikerna inte kunde godta.

– Det var i det läget som beslutet fattades och oppositionen råkade vara i majoritet i utskottetvid just det mötet. Jag var inte nöjd med beslutet att inget av förslagen dög, men jag tänkte att det ändå till sist är upp till kommunstyrelsen att avgöra.

Miljöpartisten Malin Åberg Aas, som var den politiker i Gustavsbergsutskottet som yrkade på att inget av förslagen skulle godkännas, berättar att politikerna i gruppen föreställt sig något helt annat.

– Vi hade en bild på näthinnan. Vi fantiserade om byggnader som liksom klättrade ner längs berget. Så här i efterhand tror jag att vi kanske gjorde fel. Politiker ska nog inte ha så mycket åsikter när det kommer till tycke och smak.

Peter Frej säger att det förmodligen var fel att från början ha så höga ambitioner när det kommer till arkitektur.

ANNONS

– Det som vi hade föreställt oss går inte att bygga till ett rimligt pris. Lägenheterna hade blivit väldigt dyra och det är inte det som efterfrågas. Jag tycker att Peabs förslag är en bra avvägning. Framför allt får vi väldigt fina och ljusa lägenheter, säger han.

Men oppositionsledaren Lars Bryntesson (S), är rasande över att kommunstyrelsen ändrade utskottets beslut.

– Vi skulle ha en hög ambitionsnivå vad gäller arkitektur och miljölösning. Det här förslaget motsvarar inte det. Vad är det för mening att göra resor, till och med utomlands, om inte det politikerna lärt sig tas på allvar, undrar han.

Fakta

Högsta husen åtta våningar

Peabs förslag till bostäder på Kvarnbergsterrassen innehåller 184 lägenheter av varierande storlek fördelade på fyra huskroppar. De högsta husen ska ha åtta våningar.

Två av huskropparna är rundade för att bygga vidare på Olof Thunströms runda hustradition.

Dessa två huskroppar föreslås få en fasad av emaljerad plåt.

Enbart lägenheter med bostadsrätt är just nu aktuella på Kvarnberget.

Värmdö kommun beräknar byggstarten till 2014.

Källa: Värmdö kommun