Rätt dag för fina minnen

Rättelse Miljonstories och Historiska museets utställning av positiva berättelser från Huddinge, som vi berättade om i förra numret, äger rum den 25 april i ABF-huset och inget annat.