Årstaskogen: ”På rätt väg, men räcker inte”

Det slutgiltiga förslaget för naturreservatet. Obs gränserna är ungefärliga.
Det slutgiltiga förslaget för naturreservatet. Obs gränserna är ungefärliga.
Nätverket Bevara Årstaskogen välkomnar beskedet att Trollparken ska ingå i naturreservatet, men anser att det stora hotet fortfarande är de planerade bostäderna.
– Det här är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt, säger Leif Löf.

Som Mitt i berättade tidigare idag har staden nu presenterat ett nytt förslag på gränser för naturreservatet i Årstaskogen. Efter massiva protester backar politikerna till viss del och inkluderar Trollparken i reservatet, som också blir 1 hektar större.

– Det är naturligtvis bra att de har lyssnat och det är ett steg i rätt riktning. I medborgarenkäten framkom det med enorm tydlighet att Trollskogen är en favoritplats som används av många förskolor, exempelvis. Det var ju gott att de lyssnade på det örat, säger Leif Löf, engagerad i nätverket Bevara Årstaskogen.

Nu tar de cred för att de har lyssnat på opinionen, men det överhängande hotet att de bygger i skogen finns fortfarande kvar.

Leif Löf, Bevara Årstaskogen.

Men han anser att det är långt ifrån tillräckligt. De mest lättillgängliga och plana ytorna i skogen – där bostäderna planeras att byggas – är inte med i reservatet.

– Nu tar de cred för att de har lyssnat på opinionen, men det överhängande hotet att de bygger i skogen finns fortfarande kvar, säger Leif Löf.

Över 10 000 namnunderskrifter

Nätverket Bevara Årstaskogen har nu samlat in över 10 000 namnunderskrifter i protest mot bebyggelsen i anslutning till skogen.

– Vi fortsätter det arbetet och målet nu är 20 000 namn. Vi har redan nu uppnått samma dignitet som man gjorde i Stureplansfrågan, säger Leif Löf och fortsätter:

– Vi tycker att man ska bygga på annan mark än i skogen. Det finns ansökningar om att bygga på i stort sett varenda plätt i Stockholm.