Rätt om antal intervjuade

Rättelse I september skrev Mitt I Vallentunasteget om en undersökning från företagen Property People och Kundskaparna. Enligt artikeln hade 300 stockholmare fått svara på frågor om sin inställning till Vallentuna. Mitt I Vallentunasteget fick fel uppgifter om antalet intervjupersoner och endast 90 personer, från Vasastan och Täby, fick svara på frågor om Vallentuna. När det gällde frågan om viljan att flytta till Vallentuna baseras resultatet på svar från endast 16 personer, varav 14 stycken sa att de inte kunde tänka sig att flytta till Vallentuna.