Rätt om avgift för avfall och kompost

FÖRTYDLIGANDE I förra veckans tidning skrev vi om avfalls- och komposterings-avgifter i Haninge.

I texten tog vi upp den registreringsavgift på 810 kronor som Haningebor som komposterar hemma måste betala till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, medan många andra kommuner inte tar någon avgift eller har lägre avgift.

Registreringsavgiften för Haningeborna är en engångskostnad och inget annat. Vi beklagar felaktigheten.