Rätt till socialbidrag trots ”oskälig” hyra

JÄRFÄLLA En 64-årig man har fått rätt att få sin ansökan om försörjningsstöd, socialbidrag, omprövad.

Socialnämnden har tidigare sagt nej eftersom mannen har inkomster över riksnormen och en oskäligt hög boendekostnad. Eftersom mannen är på väg att flytta är hans behov av bistånd inte långvarigt. Därför måste nämnden ompröva beslutet, dömer Förvaltningsrätten.