Rätt titel på chef i artikel

Förtydligande Peter Dacke, som citerades i förra veckans tidning, är administrativ chef på utbildningsförvaltningen och inget annat.