Sett en ubåt? Då kan du sett rätt! Stor ubåtsjaktsövning är igång

En stridsbåt som övar i Stockholms skärgård.
En stridsbåt som övar i Stockholms skärgård.
Tycker du att det bullrar ovanligt högt ute mot kusten i Haninge? Eller har du till och med sett en ubåt? Då är du helt vid dina sinnes fulla bruk.
En stor nationell ubåtsjaktsövning har precis dragit igång i södra skärgården.

Under torsdagen drog Försvarsmaktens stora, veckolånga ubåtsjaktsövning på svenska östkusten igång.

Hela svenska flottan deltar i den återkommande övningen där Sverige övar tillsammans med Finland och USA.

Till stor del pågår övningen i Stockholms södra skärgård.

Anfall är bland annat något som försvaret kommer att öva, och sannolikt finns det Haningebor som kommer att märka av övningen.

Fakta

Kallas "Funktionsövning i ubåtsjakt"

Den nationella ubåtsjaktsövningen, som heter ”Funktionsövning i ubåtsjakt”, började i går, torsdag, och pågår fram till och med 10 april på svenska östkusten, främst i  Stockholms södra skärgård.

Övningen är återkommande och Sverige övar tillsammans med Finland och USA.

Örlogsfartyg från Stockholm och Karlskrona, en svensk ubåt, helikoptrar och faryg från den finländska marinen och ett amerikanskt ubåtsjaktflygplan deltar.

Bland annat deltar minröjningsfartyg vars primära uppgift är att leta efter minor, men fartygets sensorer fungerar även till att spana efter ubåtar med.

En grupp fartyg kommer öva utomskärs, och en grupp inomskärs.

 

Källa: Rebecca Landberg, kommunikationschef på Marinens fjärde sjöstridsflottilj vid Berga, Försvarsmakten och TT

–  Vi vet från tidigare ubåtsjaktsövningar att många från allmänheten ringer in och berättar att de sett en ubåt om de inte vet om att det pågår en övning. Och det är ju bra att folk är uppmärksamma, säger Rebecca Landberg, kommunikationschef på Fjärde sjöstridsflottiljen vid Berga, till TT.

Båtägare som ska ge sig ut i skärgården ska hålla lite extra utkik efter fartyg med flaggorna N, E och 2 – vilket betyder ”jag samövar med ubåt”.

– Möter man örlogsfartyg med signalflaggorna N, E och 2 ska man hålla avstånd, passera med låg fart och vara uppmärksam, säger Rebecca Landberg till TT.