Råttbajs hittades vid kontroll på restaurang

Lidingö Livsmedelsinspektörer hittade nyligen råttbajs på en restaurang på Lidingö. Spillningen fanns på hyllor och redskap inne i ett torrförråd.

Att skadedjur troligtvis finns inne i restauranglokalen innebär en risk för att oförpackade livsmedel smittas av sjukdomar som gnagare kan bära på.

Senast den 28 juli måste restaurangen ha åtgärdat problemet, genom att bland annat kontakta en skadedjursfirma.