Rättelse: Arrivas vinterdäck var lagliga

Per-Eric Bjurenborg, Arriva: – I år ska alla bussar i Norrort få bättre vinterdäck.
Per-Eric Bjurenborg, Arriva: – I år ska alla bussar i Norrort få bättre vinterdäck.
Mitt i hade fel och Arriva har rätt – företagets bussar i Stockholms län kör med lagliga vinterdäck. Så var det också förra året, tvärtemot vad Mitt i skrev för en tid sedan.

I en artikel påstod Mitt i att två däcktyper som Arriva använt på sina bussar inte var lagliga vinterdäck eftersom de inte fanns med i branschorganisationen STRO*:s lista över vinterdäck. Det var fel. Det framgår sedan Mitt i grävt vidare i den snåriga däckdjungeln, efter påpekanden från Arriva.

– Vi blev ganska besvikna när vi läste artikeln, säger Per-Eric Bjurenborg, direktör för division buss på Arriva.

– Ja, det är helt otvetydig att de är vinterdäck, säger Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva, som även varit i kontakt med Continental som tillverkar de aktuella däcken.

Domstol avgör om däck är olagliga

De felaktiga uppgifterna i Mitt i:s artikel baserades på att däcken inte fanns med i däckbranschorganisationen STRO:s lista med vinterdäck. Men att ett vinterdäck inte är listat betyder inte automatiskt att det inte är lagligt.

Det avgörande är i stället om däcken, enligt Transportstyrelsens formulering, är ”framtagna för vinterkörning” och dessutom har någon form av M+S-märkning (se faktaruta).
– Finns däcket inte på listan så kan det ändå vara framtaget för vinterväg, bekräftar Hans Norén, ansvarig för däckfrågor på Transportstyrelsen.

Mer hårdraget kan man säga att det är tillverkarna själva som avgör om däcken är vinterdäck – och att de är lagliga om inte polis eller domstol säger något annat. Transportstyrelsen godkänner inga enskilda däckmodeller och STRO:s listor är enbart en vägledning, även om Transportstyrelsen på sin sajt hänvisar till dem som ”tillåtna vinterdäck”.

– Vår lista är inte på något sätt en godkännandelista, utan en lista över vad tillverkarna anser är godkända däck, säger Bernt Wahlberg, informationschef på STRO.

Arrivas däck vinterdäck

När det gäller de två däckmodeller som Mitt i skrev om så bedömer Bernt Wahlberg på STRO bägge som vinterdäck.

– Som jag ser det är det vinterdäck. Det ena finns med på vår norska lista och i Norge har de strängare regler.

– Bägge däcken är gjorda för alla väderförhållanden – även vinter, och de har mönster för vinterväg.

Att de inte finns på den svenska listan tror Bernt Wahlberg beror på att svenska regler bara kräver vinterdäck på drivaxeln på tunga fordon. De två däcktyperna som Arriva använt är inte specifikt gjorda för det, utan avsedda för alla axlar och därför kan tillverkaren ha missat att anmäla dem till STRO.

Viktigt för konsumenten att veta är också att STRO:s lista inte säger något om hur bra däcken är eller hur de fungerar på olika typer av vintervägar. Vill man veta det kan man fråga tillverkaren eller läsa tester.


*STRO står för The Scandinavian Tire & Rim Organization.

STRO:s lista startades på uppmaning av dåvarande Vägverket 1999. Listan uppdateras var fjärde kvartal. Det finns även en norsk motsvarighet.

Fakta

Så lyder

  • Fordon ska ha vinterdäck från 1 december till 31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon.
  • Med vinterdäck avses i dessa föreskrifter däck som särskilt framtagits för vinterkörning och som är märkt M + S, M.S., M & S, M – S, MS eller ”Mud and Snow”*.

 


*Observera att det inte räcker med att däcken är märkta med M+S. Om ett däck ska märkas med M+S avgörs av tillverkaren och är i sig inte någon garanti för viss prestanda.

 

 

Källa: ur Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2009:19