ANNONS

Rättelse om barn som stängs av från förskolan

Siffrorna i Mitt i:s artikel om barn som stängs av från förskolan var felaktiga.
Siffrorna i Mitt i:s artikel om barn som stängs av från förskolan var felaktiga.
I en artikel i dagens nummer av Mitt i Järfälla (14 mars) finns det felaktiga uppgifter om antalet barn som stängts av från förskolan på grund av obetalda avgifter.
Mitt i beklagar misstaget.
ANNONS

I artikeln står det att 125 barn i Järfälla har fått lämna sina platser i förskolan de senaste tre åren på grund av att deras vårdnadshavare inte betalat avgiften.

Det stämmer inte.

Siffrorna avser beslut om avstängning, som skickats ut till barnens vårdnadshavare, men i de flesta fallen har avgifterna betalats innan barnet fått lämna sin plats.

Antalet barn som i praktiken fått lämna sina platser är åtta stycken under 2015, och av dessa hade sex barn rätt till allmän förskola. 2014 var det ett barn som fick lämna sin plats på grund av obetalda avgifter, och för 2013 finns inga uppgifter tillgängliga.

Järfälla kommun har gjort en dementi och ett förtydligande på sin hemsida.

Mitt i beklagar misstaget och kommer även att publicera en rättelse i nästa nummer av papperstidningen, den 21 mars.