Skola stoppar modersmålsundervisning

Åtta elever har fått sluta sin modersmålsundervisning i höst efter att nya test har införts.
Åtta elever har fått sluta sin modersmålsundervisning i höst efter att nya test har införts.
Informationen gick ut till föräldrarna i början av terminen.
Informationen gick ut till föräldrarna i början av terminen.
Elever i Salem får inte längre modersmålundervisning i arabiska eftersom skolan anser att de inte talar språket. Det här strider mot reglerna enligt Skolverket.

I höst har elever som läser arabiska som modersmål i Salem varit tvungna att klara ett språktest för att fortsätta undervisningen. Beslutet ifrågasätts nu av flera föräldrar som kallar testet för godtyckligt.
– Mitt barn kunde inte svara på en fråga om en arabisk högtid, det är ju inte konstigt eftersom hon aldrig firat den. Enligt skolan så är arabiska inte ett levande språk hos oss, trots att vi båda föräldrar pratar språket. Jag förstår inte hur man kan ta i från elever undervisning för att man inte är tillräckligt bra, det går helt emot skolans syfte, säger föräldern.

Enligt information till föräldrarna är anledningen till förändringarna ”det ökade trycket i arabiska”. Det har tillkommit fler elever som har rätt till modersmålsundervisning och därför har skolan valt att ta bort undervisningen för några av eleverna. Arabiska är det största språket med 150 elever i kommunen.
Till Mitt i uppger rektorn på Skogsängsskolan, Lars Hultberg, att språktesten gjorts eftersom de misstänkt att vissa elever inte pratar språket de får undervisning i.
– Det har uppdagats att många elever inte alls talar något annat modersmål hemma, skriver Lars Hultberg i ett mejl.

Skolverket ställer sig frågande till språktesterna som Skogsängskolan gör. Har väl beslut om språkundervisning fattats, gäller det beslutet.
– Rektorn gör från början en bedömning om eleven har rätt till undervisning eller inte. När den bedömningen väl är gjord så kan du inte i efterhand utesluta den från undervisningen på grund av att den saknar kunskaper. Att frånta en elev sin undervisning strider mot Skolverkets styrdokument, säger Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket.

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Marie Truedsson menar att ingen kommer att uteslutas från undervisningen utan att de i stället för en dialog.
– Det har inte gjorts några test inför att eleverna blev beviljade undervisning, och det var slarv. Nu har vi upptäckt att vissa elever inte har rätt till modersmålsundervisningen och då är det helt enligt skollagen att de får tas bort från undervisningen. Men vi kommer inte att göra det utan inleder en dialog med familjen i stället.

I informationen som gått ut står det att eleverna ska avsluta sin undervisning, stämmer inte det?
– Inte så som jag har fått berättat det för mig, detta är inget som skötts från centralt håll utan kommit från lärare och rektor, säger Marie Truedsson.

Totalt läser 722 elever modersmål i Salems kommun, de senaste fyra åren har verksamheten fördubblat sin verksamhet. Undervisning sker i 30 olika språk med 38 modersmålslärare.

Förutom de språktest som gjorts i både förskola och grundskola har Skogsängsskolan och Säbyskolans språkundervisning slagits i hop. Det har lett till större klasser och att eleverna kommer att ha undervisning på vardera skola varannan termin.
Enligt Anna Levén, biträdande rektor för Centrum för flerspråkighet i Salem, är det åtta elever som fått sluta språkundervisningen.
Rektor Lars Hultberg har valt att inte kommentera kritiken från Skolverket.

Läs mer:
Barnen drabbas när kommunen sparar

 

Fakta

Modersmålsundervisning

Enligt skolverket så är huvudman skyldig att ge modersmålsundervisning om det finns minst fem elever, dessa elever vill få undervisning samt att det finns lämplig lärare.
Om en lärare anses lämplig avgör rektor.

För att få modersmålsundervisning ska eleven minst ha en vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska som modersmål, att språket är elevens dagliga ungängesspråk i hemmet och att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Källa: Skolverket