Råttorna har flytt från nya stationen

Råttorna har minskat rejält i antal på stationsområdet i Jakobsberg.

Orsak: marken har plattats till.

Lokaltidningen Mitt i har vid olika tillfällen skrivit om råttor på allmän plats, bland annat på stationsområdet i Jakobsberg.

När den nya bussterminalen byggdes skrämdes råttorna upp ur sin underjordiska miljö.

– När man har stora byggprojekt stör det råttornas hemvist och de smiter i väg till andra ställen. Det gick inte att vara råtta i den miljön, säger Helena Fornstedt, miljöinspektör.

När ombyggnationen av stationsområdet pågick kunde hon själv se råttor springa på bilvägar på stationsområdet.

Sedan det nya stationsområdet, med den nya bussterminalen, stod klart förra året, har råttproblemet minskat rejält i området – i alla fall för tillfället.

Och alla de gnagare som flydde upp till markytan när bygget pågick tros inte ha flyttat tillbaka till sina revir under stationen.

Helena Fornstedt tror att råttorna kan ha minskat i antal, eller kanske till och med försvunnit från stationsområdet.

I och med ombyggnaden av stationsområdet plattades marken nämligen till och det är inte längre lika lätt för råttorna att hitta utrymmen att bygga bo på.

– Just nu är det tuffare att vara råtta här, det är tillplattat och inte lika lätt att hitta gömställen, säger Helena Fornstedt.

I grannkommunen Stockholm ser man också att råttor flyttar på sig när byggprojekt inkräktar på mark där råttor vistas.

– Ja, det tror jag absolut de gör. I första hand letar de sig till blomsterrabatter och rotsystem, säger Tommy Tuvunger, viltvårdare och skadedjursbekämpare i Stockholms stad.

Hur stor råttpopulation som finns, eller som har funnits på stationsområdet i Jakobsberg, går inte att säga, enligt Helena Fornstedt.

Inte heller Tommy Tuvunger kan göra en sådan beräkning. När Stockholms stad bekämpar råttor och hittar två döda råttor ovan mark, kan man räkna med ett tiotal döda råttor under jord.