Rättsprocess i SRV fortsätter

Södertörn I tingsrätten friades det kommunala renhållningsföretagets SRV:s ordförande Sven Gustafsson (M) från misstankarna att ha brutit mot aktiebolagslagen.

Åtalet gällde om Haninge-politikern Sven Gustafsson hade gett styrelsen tillräckligt med information då bolagets vd Robert Falck fick sparken förra året. Styrelsens (S)-ledamöter ansåg inte det, och samma bedömning gör åklagaren Thomas Hertz som överklagar domen.

Han vill nu att hovrätten prövar om ledamöterna hade fått ett tillräckligt underlag inför avsättningen.

Det var stormigt på bolagets senaste möte, enligt ledamoten Lennart Kalderén (M) från Salem. Han och Daniel Dronjak Nordqvist (M) säger sig sakna förtroende för de (S)-ledamöter som sitter kvar i styrelsen trots att de varit med och polisanmält Sven Gustafsson