Rävskabb ett stort problem på Lidingö

Rävskabb fortsätter att vara ett problem på Lidingö. Kommunen skjuter närmare 30 angripna rävar per år. Men det räcker inte för att skabben ska försvinna.

Vallentuna kommun har i år drabbats hårt av att rävar blivit sjuka av skabb. De sjuka rävarna dras till villaområdena i jakt efter något att äta. Konsekvensen av detta är att rävskabben kan ha smittat närmare 30 hundar.

Rävar har stora revir så smittan kan lätt spridas. På Lidingö har man haft problem med rävskabb sedan slutet av 1980-talet. Enligt Lidingö stads viltvårdare Bertil Sandberg skjuts många rävar med skabb på Lidingö.

– Vi har haft mycket räv- skabb här i många år. Vi tvingas avliva 20–30 rävar varje år, säger han.

Smittan brukar ibland öka i intensitet. När det är många som är smittade slår detta ut rävstammen och då smittar inte skab-ben på samma sätt. När sedan rävstammen byggs upp igen sprids sjukdomen lättare. Men på Lidingö är antalet rävskabbsfall konstant.

– Det är märkligt att det är så mycket skabb på Lidingö. Men jag tror att det beror på att Lidingö är en ö som är relativt tätbefolkad. Rävar med skabb överlever lättare när de rör sig i bebyggda områden och vid gatukök. Där kan de hitta mat, och eftersom de är för svaga för att jaga, är detta enda sättet för dem att överleva, säger han.

Det är många Lidingöbor som ringer och är oroliga när de har sett skabb- angripna rävar.

– Jag får varje dag samtal från folk som är rädda för att deras hundar har blivit angripna. Ibland flera samtal per dag. För att få bukt med problemet skulle vi behöva avliva alla rävar vi kom åt, även friska rävar. Men då skulle det bli en stark opinion. Många på Lidingö tycker inte om att rävar skjuts, säger han.

Fakta

Skabben kom till ön 1982

Rävskabben kom till Sverige på 1970-talet, då smittade rävar sprang över Östersjöns is. Till Lidingö kom skabben 1982.

Hundar kan smittas både genom direkt kontakt med smittade djur och indirekt genom att skabbkvalstret överlevt på platser där infekterade djur vistats.

Källa: www.lidingoof.nu/www.sva.se