Rays bostäder får kritik

Här, 45 meter från fabriken Aerosol, i korsningen Teknikvägen/Banvägen, vill kommunen bygga bostäder. Men länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och företagareföreningen är emot planen.
Här, 45 meter från fabriken Aerosol, i korsningen Teknikvägen/Banvägen, vill kommunen bygga bostäder. Men länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och företagareföreningen är emot planen.
Politikern och markägaren Ray Idermark (M) vill bygga bostäder bredvid fabriken Aerosol.

Men det är för farligt, anser länsstyrelsen som kan stoppa bygget. Nu överväger kommunen om de trots detta ska gå vidare med planen.

Med brandsäkra fasader och en skyddsmur framför bostäderna vill kommunen, med markägaren och politikern Ray Idermark (M) i spetsen, bygga 160 lägenheter bredvid kemikaliefabriken Aerosol.

Enligt byggförslaget ska sovrummen ligga längst bort från fabriken om det mot förmodan skulle inträffa en gasexplosion vid Aerosol.

Men de här skyddsåtgärderna räcker inte om det skulle inträffa en allvarlig kemikalieolycka vid fabriken. Den bedömningen gör länsstyrelsen.

Myndigheten skriver att ”den planerade bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet samt risken för olyckor”.

Länsstyrelsen är en tung remissinstans. Om politikerna i slutändan godkänner förslaget, trots kritiken, kan länsstyrelsen upphäva det och då blir det inga bostäder.

Därför ska nu kommunen, och även Ray Idermarks bolag, titta på om de kan ändra något i byggplanen. Innan dess vill parterna inte kommentera länsstyrelsens yttrande.

– Länsstyrelsen är en tung samrådsinstans. Nu har vi ett gediget arbete framför oss att gå igenom alla synpunkter, säger Daniel Jarl, planeringschef på Vallentuna kommun.

Kan ni gå vidare med byggplanen trots kritiken?

– Det kan bli så. Vi ska göra en egen bedömning av yttrandena, säger han.

Ray Idermark väntas tjäna flera miljoner kronor om byggplanen godkänns och han kan sälja marken till ett byggbolag. Nu väljer han att inte kommentera länsstyrelsens yttrande. I stället hänvisar han till Alf Johansson, även han delägare i Ray Idermarks bolag.

– Vi ville pröva om det går att bygga bostäder där. Går inte det, då blir det inga bostäder. Men det vore bra med bostäder just där, det är nära centrum, säger Alf Johansson.

Förutom länsstyrelsen har flera andra remissintanser fått säga sitt om de planerade bostäderna. Även Naturskyddsföreningen, Aerosol och Vallentunas företagareförening är emot byggplanen.

– Vi tycker att det ska byggas en park där i stället. Det finns inte många parker i centrala Vallentuna, säger Birgitta Skärborn på Naturskyddsföreningen.

Företagareföreningens ordförande Carl-Axel Olsson tror att centrumhandeln skulle tjäna på att marken användes till att husera småindustrier och företag.

– Det finns redan i dag företag som vill flytta sin verksamhet till Vallentuna och ligga nära centrum, för att det är för dyrt i Täby. Så marken bör användas till det, tycker han.

– Olycksrisken är en på miljonen, men den finns där. Vi har 100 anställda och vill inte flytta, säger Lars Balk, vd för Aerosol.

Fakta

Flera saker att ta hänsyn till

Om kommunen, trots länsstyrelsens avrådan, går vidare med bygget vill länsstyrelsen att hänsyn tas till följande:

Det ökade bullret från Roslagsbanan, som väntas stiga när tågets turtäthet förbättras.

Föroreningar som kan finnas i tomtmarken, så att inte dagvattnet och Vallentunasjön smutsas ner.

Mer buller från Teknikvägen, om denna gata får en ny busslinje.

Aerosols egen riskbedömning av hur stort område som påverkas vid en olycka.

Källa: Länsstyrelsen