Reactors lokal utdömd – flytt till centrum väntar

Ungdomshuset Reactor i Kista. Foto: Anna Z Ek
Flytten blir av efter extra kontroll av byggnaden. Fastigheten kan komma att rivas.
Efter extra besiktning av ungdomshuset Reactors nuvarande lokaler står beslutet fast - flytt till centrum blir av.
– Vi fått besked att byggnaden är helt uttjänt för verksamhet, säger Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

Ungdomshuset Reactor i Husby ska flytta till lokaler i centrum ovanpå medborgarkontoret. När stadsdelsförvaltningen meddelade det i oktober möttes beslutet av hård kritik, från bland andra föräldrar och ungdomar.

Därför avvaktade förvaltningen med flytten i väntan på att Reactors nuvarande lokaler skulle besiktigas igen.

Fastigheten kan komma att rivas

Nu är det gjort. Fastigheten har döms ut och kan komma att rivas. Flytten av Reactor till centrum blir av som planerat.

– Nu har vi fått besked att fastighetskontoret har besiktigat fastigheten och de konstaterar att byggnaden är helt uttjänt för verksamhet. De håller på att göra en bedömning om eventuell rivning, säger Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

Ungdomshusets målgrupp är ungdomar från 16 till 19 år. I huset finns bland annat verksamheter som gym, kampsport och dans.

Utomhusaktiviteter till exempel event och grillning sommartid blir inte möjligt utanför den nya lokalen.

– Det finns andra utemiljöer i området som passar för grillning och när det gäller olika arrangemang får vi hitta andra möjligheter, säger Ulla Thorslund.

Otrygghet i centrum

Annan kritik har varit att unga inte vill vistas i centrum på kvällstid eftersom de upplever det som otryggt.

– Genom att samla verksamheter med många besökare på olika tider på dygnet i stadsdelsförvaltningens nya hus vill vi bidra till att Husby centrum uppfattas som en tryggare plats för alla, säger Ulla Thorslund.

Vänsterpartiet har också uttryckt kritik mot flytten.

Ulla Thoslund understryker att beslutet om flytt av en verksamheten är inte ett beslut som ligger på stadsdelsnämndens bord men att vid sammanträdet 22 november yttrade sig nämnden i frågan och konstaterar att både majoritet och opposition, förutom vänsterpartiet, står bakom flytten av verksamheten.

”Nya” Reactor öppnar i februari

Reactors verksamhet startar i nya lokaler under februari månad.

– Vi arbetar för att det ska bli en bra och välbesökt verksamhet och kommer att följa upp verksamheten kontinuerligt, säger Ulla Thorslund.