Vasa real kan få jättestor takterrass

Vasa reals skolgård blir mindre när den nya tillbyggnaden är klar.
Vasa reals skolgård blir mindre när den nya tillbyggnaden är klar.
Barnen i Vasa real kan få en enorm takterrass att leka på. Den ska ligga ovanpå en tillbyggnad och bli upp till 900 kvadratmeter stor.

Som vi tidigare berättat växer behovet av skolplatser och en rad nya skolprojekt är på gång. Nästa år påbörjas en utbyggnad av Vasa real och den intilliggande förskolan Resedan rivs. I stället blir det ett nytt hus som ska ge plats för ytterligare 510 elever samtidigt som förskolan utökas från dagens 75 barn till 162.

– Det är inte så lätt att skapa fler elevplatser eftersom man inte kan kan bygga förskolor och skolor överallt. Hela innerstan är problematisk, säger Erkki Sievänen på skolfastighetsbolaget Sisab. Ska staden växa behövs många nya skolor och förskolor. Det är en demokratisk process, men vi följer alla regler och det är alltid någon som tycker lite annorlunda.

Den nya fastigheten kommer att sitta ihop med skolhusets gavel mot Dalagatan.

– Därefter blir det en helt ny byggnad som ansluter sig mot tillbyggnaden och löper parallellt med Posthuset på Odengatan på skolgården.

När den är på plats försvinner en stor del av skolgården. För att kompensera för det planerar nu Sisab att anlägga en takterrass på det nya huset.

– Men vi måste utreda att det blir säkerhetsmässigt och underhållsmässigt bra. Det behövs höga stängsel och någon som övervakar barnen. Samtidigt måste vi utreda hur höga stängslen kan vara utan att vi får klagomål på att det är fult, säger Erkki Sievänen. Och så behöver vi tänka på avrinningen så det inte blir översvämning och fuktskador för skolan.

Tillbyggnaden tar 1600 kvadratmeter i anspråk medan terrassen blir högst 900 kvadratmeter stor, varav en del äts upp av skorstenar, ventilation och annan teknik. Men samtidigt frigörs en del av gården när den gamla förskolebyggnaden rivs.

Det nya huset kommer att ligga i söderläge. Därför blir det mindre sol på skolgården samtidigt som några träd måste offras, vilket tidigare fått grannar att protestera.