Rebwar Hassan utesluten ur Miljöpartiet

Rebwar Hassan (MP), ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd.
Rebwar Hassan.
Rebwar Hassan.
Rebwar Hassan.
Rebwar Hassan, som sitter i Skärholmens stadsdelsnämnd, har nu uteslutits ur Miljöpartiet. Motiveringen är att han "allvarligt har skadat partiet".

Rebwar Hassans många utspel blev för mycket för Miljöpartiet. Nu har partistyrelsen beslutat att utesluta Hassan, som både är Miljöpartiets gruppledare i Skärholmens stadsdelsnämnd och MP-ledamot i landstingsfullmäktige.

Marléne Tamlin, sammankallande i partistyrelsen, väljer att kommentera saken i ett mejl:

”Partistyrelsen menar att Rebwar Hassan allvarligt har skadat partiet genom att vid upprepade tillfällen nyttja sin plattform som förtroendevald för partiet för att offentligt sprida grova påhopp och allvarliga grundlösa anklagelser mot andra enskilda medlemmar. Partistyrelsen har därför i enighet beslutat att utesluta honom ur Miljöpartiet de gröna”, skriver hon.

Rebwar Hassan måste nu lämna Skärholmens stadsdelsnämnd, eftersom han fick uppdraget där av MP. Han sitter kvar i landstingsfullmäktige, där han är folkvald, och blir ”politisk vilde”.

Det var distriktsstyrelsen för Miljöpartiet i Stockholmsregionen som bad partistyrelsen att utreda möjligheten att utesluta Rebwar Hassan, i mitten av september. Orsaken var bland annat en debattartikel i Södra Sidan, där han framstod som SD-vänlig och skrev att andra politiker ljög om invandringens kostnader och konsekvenser.

– Hans agerande skadar partiet. Uttalandena strider både mot partiprogrammet och mot vår gröna ideologi. Att påstå att SD har en legitim verklighetsbeskrivning är långt ifrån det Miljöpartiet anser, sa distriktsordföranden Elin Olsson då till Mitt i.

Enligt henne var även andra utspel som Rebwar Hassan gjort, bland annat i sociala medier, problematiska.

Miljöpartiets styrelse delar alltså hennes bedömning, efter en utredning som pågått i drygt en månad.

Mitt i har sökt Rebwar Hassan.