ANNONS

Reflexstolpar sätts upp åt cyklister

ANNONS

KUNGSÄNGEN Medan man väntar på en långsiktig lösning ska tillfälliga åtgärder förbättra situationen för cyklister längs Granhammarsvägen i Kungsängen.

Reflexstolpar monteras tätare i körbanan och en heldragen linje målas längs vägen för att hindra fordonstrafik från att köra på cykelbanan.

Under maj kommer flertalet gång- och cykelvägar att asfalteras om.