Regeringen ger stöd till Tensta

Tensta-Rinkeby Tensta och Rinkeby har valts ut som två av de 15 stadsdelar i landet som ska få ett särskilt prestationsbaserat stöd från staten.

Regeringen har valt ut stadsdelarna utifrån särskilda kriterier. Två kriterier är att förvärvsfrekvensen är lägre än 52 procent, och att andelen invånare med långvarigt försörjningsstöd är högre än 4,8 procent.

Under åren 2013 och 2014 ska staten betala ut 100 miljoner kronor för att utveckla och stärka dessa områden. Ju bättre stadsdelen lyckas med att sänka arbetslösheten, minska bidragsberoendet och höja skolresultaten, desto mer pengar betalas ut.