Regeringen satsar på konst i Hässelby

Västerort; utsikt från Triflyfen (byggkranen); Hässelby strand; Hässelby
Hässelby får pengar från statlig konstsatsning.
Hässelby är det enda området i Stockholms stad som får del av regeringens 25-miljonerssatsning "Konst händer". Totalt ingår 15 platser i projektet, och pengarna ska gå till konst och invånarinflytande.

Hässelby är ett av 15 områden som får stöd i regeringssatsningen Konst händer.

– Det finns en stark vilja att arbeta med konst i hela landet. Vi har valt platser där vi ser både att civilsamhället kan få inflytande i processen och att konsten verkligen kan påverka de gemensamma rummen. Det är drivkraften i ”Konst händer”, säger Lena From, projektchef.

153 ansökningar från civilsamhället och kommuner kom in i mars. Efter samråd beslutade Statens konstråd i april att 25 platser skulle gå vidare till nästa fas. Sedan dess har Statens konstråds medarbetare rest runt i landet, och tillsammans med lokala aktörer och konstnärer undersökt hur ett konstnärligt arbete kan påverka olika platser och situationer.
15 av platserna ska man nu alltså jobba vidare med.

Kriterierna har varit platsens potential, konstnärlig potential, långsiktighet, potential för lokal samverkan och ekonomisk genomförbarhet. I stadsbyggnads- och stadsomvandlingsprojekt har möjligheter till samverkan mellan olika kompetenser vägts in. Statens konstråd har också tagit hänsyn till geografisk spridning över landet och valdeltagandet på platserna.

”Konst händer” ska pågå fram till 2018 och omfattar totalt 26 miljoner kronor. Pengarna ska användas till produktion av konst, konstnärliga arbetsmetoder i stadsbyggnadsprojekt och utveckling av metoder för invånarinflytande.
Projektet är en del av ”Äga rum”, en regeringssatsning på konst- och kulturverksamheter i miljonprogramsområden, där syftet bland annat är att stärka kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande.

Fakta

De 15 områdena i "Konst händer"

På följande 15 platser kommer Statens konstråd arbeta tillsammans med civilsamhälle och lokala aktörer:

Amiralsstaden, Malmö
Gamlegården, Kristianstad
Gärdeåsen, Ljusdal
Hageby, Norrköping
Hammarkullen, Göteborg
Holma, Malmö
Hässelby, Stockholm
Jordbro, Haninge
Kungsmarken, Karlskrona
Lindängen, Malmö
Prästholmen, Boden
Råby, Västerås
Råslätt, Jönköping
Tjärna Ängar, Borlänge
Tynnered, Göteborg

Källa: Statens kulturråd